Ali3.jpeg

Traceable Tree tuo läpinäkyvyyden puuteollisuuteen.

Yhteydenotto
 

Traceable Tree on

palvelu, joka käyttää lohkoketjuteknologiaa puun tuotantoketjun jokaisen vaiheen tallentamiseen. Palvelun tuottamien tietojen pohjalta rakennetaan sovellus, jonka avulla puun tuotantoketju metsästä kuluttajalle tuodaan näkyväksi jokaiselle. Lohkoketjuteknologiaa ja alkuperän jäljittämistä käytetään jo vaate- ja ruokateollisuudesta sekä esimerkiksi timanttien jäljittämisessä - miksei puutuotteissakin?

 

Traceable Tree kunnioittaa ympäristöarvoja ja haluaa nostaa suomalaisen metsän arvostusta. Se haluaa antaa kuluttajalle mahdollisuuden valita, ja samalla tuottaa arvoa puutuotteita valmistaville yrityksille ja metsänomistajille.

 

Kuka hyötyy Traceable Treestä?

Ali4.jpeg
Ali5.jpeg
Youky29.jpeg

Kuluttajat

Traceable Treen ansiosta kuluttajat voivat olla varmoja valinnoistaan. Traceable Treen sovelluksen avulla kuluttajat näkevät kaikki ne vaiheet, jotka puu on käynyt läpi matkallaan metsästä lopputuotteeksi. Sovellukseen kerätään tietoja myös siitä metsästä, jossa puu on kasvanut. Traceable Treetä rakennetaan yhteistyössä tutkijoiden kanssa - mukana on tutkijoita Jyväskylän yliopistosta ja LUKE:sta. Heidän tutkimustensa perusteella käyttäjälle pystytään kertomaan esimerkiksi metsän ekologisuudesta, lahopuun määrästä tai muista kestävän kasvatuksen menetelmistä. 

Puutuotteita valmistavat yritykset

Traceable Tree tarjoaa verkoston, joka yhdistää puuta käyttävät yritykset ja metsänomistajat. Esimerkiksi huonekaluteollisuus kärsii siitä, että tarpeeksi laadukasta puuta ei ole luotettavasti saatavilla. Traceable Treen avulla yritykset löytävät helposti tarpeisiinsa sopivaa puuta puulajin tai puun laadun perusteella. Sovelluksen käyttö parantaa myös asiakastyytyväisyyttä, koska Traceable Treen avulla asiakkaille on helppo kertoa käytettävän puun ekologisista arvoista.

Metsänomistajat

Tällä hetkellä metsänomistajalla ei ole tarpeeksi vaihtoehtoja tarjota laadukkaita puitaan myyntiin. Traceable Treen avulla metsänomistajat pystyvät löytämään ostajia vaikka vain muutamille laadukkaille tukkipuille, jolloin puu hinnoitellaan oikein eikä mukana tarvitse myydä halvempaa, huonolaatuisempaa puuta. Myös mahdollisuus myydä puuta korkeamman arvon tuotteiden valmistusta varten, esimerkiksi huonekalujen valmistukseen, nostaa puusta saatua hintaa. Traceable Treen avulla vaihtoehtoisten sertifikaattien käyttäminen ei ole enää tarpeellista - kun alkuperä jäljitetään luotettavasti ja metsänhoito on raportoitu järjestelmään, puuta käyttävät yritykset kuluttajaa myöten voivat olla varmoja ympäristöarvojen toteutumisesta.

 

“Viiden vuoden kuluttua asiakkaat haluavat yksityiskohtaista tietoa siitä puusta, mitä heidän tuotteissaan on käytetty.”

- suomalaisen huonekaluyrityksen toimitusjohtaja

 

Keitä me olemme?

IMG_5951.jpg

Marianne Koppatz

Marianne on opetusalan ja matkailun ammattilainen. Hänen vahvuuksiinsa kuuluu ideointi ja verkostoituminen, ja hän on työskennellyt laajasti eri aloilla, keräten samalla onnistumisen kokemuksia projektin hallinnassa. Ekologiset arvot ovat hänelle tärkeitä.

jyrki.jpg

Jyrki Ollikainen

Jyrkin tausta lentorahdin logistiikssa hänellä on 20 vuoden vahva kokemus kuluttajille suunnatun myynnin ja logistiikan johtamisesta. Hän nauttii liiketoiminnan prosessien ja tuotantoketjujen suunnittelusta ja on kiinnostunut digitalisaatiosta, luonnosta, puurakentamisesta ja kestävästä kehityksestä.

GAB.jpg

Gabriel de la Cruz

Gabrielia kiinnostaa Unix-järjestelmä, kuvankäsittely ja kryptokulttuuri. Hän on työskennellyt 15 vuotta Helsingin Kuvataideakatemiassa, suunnitellen mm. äänistudion ja kuvatietokannan. Tällä hetkellä hän opettaa 3D-grafiikkaa, värien korjausta ja äänitekniikkaa. Hän on ollut yrittäjänä 16-vuotiaasta lähtien ja ylläpitänyt omaa serveriä yli kymmenen vuoden ajan.

yolanda.jpg

Pauliina on suunnitellut ja toteuttanut digitaalisia tuotteita ja palveluita jo yli kymmenen vuotta. Hän aloitti uransa digitaalisten oppimateriaalien parissa, mutta kiinnostui modernista sovelluskehityksestä ja työskentelee nykyään ohjelmistokehittäjänä. Pauliina on myös projektinhallinnan ammattilainen, jonka intohimo on strategisessa suunnittelussa.

ellu.jpg

Elina Melasuo

Elinalla on 18 vuoden kokemus julkisella sektorilla työskentelemisestä. Hän on valmistunut Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta sekä Helsingin yliopistosta, jossa hän opiskeli kieliteknologiaa. Elina on kiinnostunut niistä mahdollisuuksista, mitä digitaaliset palvelut tuovat ihmisille ja ympäristölle. Hän haluaa olla mukana luomassa vihreämpää tulevaisuutta.

 

Kha Nguyen

“Kaikki yritykset, jotka myyvät tuotteitaan Eurooppaan tai Aasiaan hyötyvät tästä innovaatiosta.”

- suomalaisen puuta käyttävän yrityksen toimitusjohtaja

 

Ota yhteyttä

etunimi [at] silvatrace.fi

+358 (0)50 393 13 72